Menu
Koszyk
Zamknij
  • Telefon
    +48 514 360 350

Polityka Prywatności

HomePolityka Prywatności
  1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi oficjalne wyjaśnienie praktyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działalności firmy Unibay Natalia Zajma, z siedzibą przy Świniary 54, 32-709 Drwinia, posiadającej numer NIP 8681983107. W niniejszej Polityce Prywatności używane będą określenia zgodne z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz innych przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

  1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane dostawy, zbierane są w celu umożliwienia i prowadzenia działalności firmy zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji złożonych zamówień. Przetwarzanie danych jest dokonywane zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, opartymi na niezbędności przetwarzania w celu wykonania umowy, w której osoba, której dane dotyczą, jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  1. Ochrona danych osobowych

Firma Unibay Natalia Zajma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. W tym celu firma stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych, dostęp tylko dla upoważnionych pracowników oraz monitorowanie systemów w celu wykrywania ewentualnych incydentów bezpieczeństwa.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane są jedynie podmiotom, które są niezbędne do realizacji umów i zleceń, takim jak dostawcy usług kurierskich, operatorzy systemów płatności oraz firmy logistyczne. Przekazywanie danych może odbywać się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także w oparciu o uzasadniony interes administratora na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zapewnienia efektywności działania.

  1. Prawa Osób, których dane dotyczą

W zgodności z przepisami RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoby te mogą również wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz wnosić skargi do organu nadzorczego. W celu wykonywania tych praw, osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z firmą Unibay Natalia Zajma za pomocą dostępnych danych kontaktowych.

  1. Cookies i technologie śledzenia

Strona internetowa www.uni-bay.pl wykorzystuje pliki cookie oraz technologie śledzenia w celu dostosowania treści do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania danych statystycznych. Użytkownicy mają możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce.

  1. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawami osób, których dane dotyczą, można kontaktować się z firmą Unibay Natalia Zajma poprzez adres e-mail biuri@uni-bay.pl lub numer telefonu 514 360 350.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie pełnej przejrzystości i ochrony Twoich danych osobowych. Wdrażamy środki zgodne z obowiązującymi przepisami, by zapewnić poufność, integralność oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Koszyk